Galería do Pólo Cultural , Casa da Fazenda do Morumbi,(Sede da Academia Brasileira de Arte, Cultura e História)
São Paulo -BRASIL
Inauguración 04 de noviembre
20 horas
Exposición abierta hasta el 20 de nov,2010

0 comentarios: